برچسب: پرداخت الکترونیک سداد

نخبه کشی با بی سلیقگی سداد!

ضرب المثلی فوتبالی وجود دارد که می گوید به ترکیب برنده نباید دست زد، یعنی ترکیب بازیکنانی که توانسته اند ...

پیشنهاد بنکر