برچسب: وام مسکن در تهران

اوراق مسکن

وام مسکن در تهران، چند؟

طبق آخرین قیمت، متاهل‌های ساکن پایتخت برای اخذ اوراق مسکن باید ۱۰۰ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان پرداخت کنند.

پیشنهاد بنکر