برچسب: تصمیمات سیاسی

هشدار اروپا به ایران

جوزپ بورل در یادداشتی نوشت: زمان آن رسیده مقامات ایران، تصمیمات سیاسی سریعی را برای پایان مذاکرات وین بگیرند و ...

پیشنهاد بنکر