برچسب: حراج‌‌‌

غیبت بانک‌ها در دو حراج آخر

بانک مرکزی در دو اطلاعیه جداگانه، جزئیات حراج‌‌‌های هشتم و نهم اوراق مالی دولت را منتشر کرد. بررسی دو حراج ...

اَبَر ثروتمند ایران

شکاف طبقاتی در ایران بسیار بزرگ شده و این با چشم قابل مشاهده است: در حالی که طبقه ابرثروتمندان ایرانی ...

پیشنهاد بنکر