برچسب: فوربس

آشنایی با ثروتمندان جهان

در بین ۱۰ ثروتمند جهان، هفت نفر آمریکایی هستند. این کشور به همراه چین بیشترین تعداد ثروتمندان جهان را دارند.

پیشنهاد بنکر