برچسب: سیاق

شعبه بانک

سامانه «سیاق» رونمایی شد

بانک مرکزی در ادامه پروژه های خود در حوزه فناوری های نوین، با همکاری مشترک قوه قضاییه از سامانه یکپارچه ...

پیشنهاد بنکر