برچسب: دلار ۴٢٠٠

مقصر اصلی دلار ۴۲۰۰

در روزهای گذشته، یک اختلاف‌نظر میان نهادهای پولی و اجرایی کشور درخصوص مقصر اصلی دلار ۴۲۰۰ تومانی به وجود آمد. ...

پیشنهاد بنکر