برچسب: خلق پول

اصل بنگاهداری بانکی بد نیست

اقتصاد در مسیر خلق پول

دولت‌ها طی سالیان گذشته مسیرهای مشابهی را در زمینه مهار تورم طی کرده و بر یک اصل اساسی در این ...

صفحه 1 از 5 1 2 5

پیشنهاد بنکر