برچسب: تهاتر

پايان ارز ۴٢٠٠

با مصوبه‌هاي ديروز مجلس، ارز ترجيحي با نرخ 4200 توماني به پايان راه خود رسيده و از سال آينده ديگر ...

راهکار‌ مدیریت بازار ارز

آنطور که اکبر کمیجانی، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: مدیریت واردات و تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی و ضروری، طراحی و ...

پیشنهاد بنکر