;

برچسب: تقاضاساز

مردم: ارزی در کار نیست

افراد زیادی عنوان می‌کنند، هر روز به بازار ارز می‌آیند ولی صرافی‌ها می‌گویند ارزی برای عرضه ندارند یا اینکه می‌گویند ...

پیشنهاد بنکر