برچسب: بودجه سال آینده ایران

بودجه ١۴٠١ چقدر کسری دارد؟

بودجه سال آینده ایران، به‌رغم وعده سازمان برنامه و بودجه، با کسری 156هزار‌میلیارد تومانی(همت) مواجه است.

پیشنهاد بنکر