برچسب: امتیاز نفت

فرزند ایران زمین

تقدیم به دکتر محمد مصدق/ مصدق در تحریم‌های پساملی‌شدن نفت چگونه کشور را اداره کرد؟

پیشنهاد بنکر