برچسب: ارز و سکه

دلار به نقطه جوش رسید

در بازارهای رسمی ارز و سکه صف خرید بود و در بازار آزاد صف فروش. از سوی دیگر بازار به ...

مالیات‌گیری عجیب در ایران!

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در نظام اقتصادی ایران وجود دارد، عدم وجود عدالت مالیاتی است، در حالیکه تولیدکنندگان، صنعت‌گران، ...

پیشنهاد بنکر