برچسب: آمارهای پولی

جعبه سیاه رشد پایه پولی

روز گذشته بانک مرکزی جزئیات آمارهای پولی تیر و مرداد ماه سال جاری را منتشر کرد. شاید مهم‌ترین خبر درباره ...

پیشنهاد بنکر