برچسب: CBDC

رمز ارز ایرانی، بزودی

مدیرعامل بانک رفاه با اعلام پیشتیبانی ۸۰ بانک مرکزی دنیا از صدور رمز ارز اعلام کرد : بانک مرکزی ایران ...

پیشنهاد بنکر