برچسب: یک ضامن

وام ازدواج حتی با سیم کارت

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره شرایط و وثایق وام ازدواج گفت: متناسب با اعتبارسنجی، حداکثر یک سفته یا یک ضامن معتبر ...

پیشنهاد بنکر