برچسب: گدایی

پلیس

گدای هواپیما سوار!

‏یک خانم مسافر که هر روز با هواپیما از اصفهان به تهران سفر میکرد و برمیگشت با مشکوک شدن پلیس ...

پیشنهاد بنکر