برچسب: کلاهی که نمد ندارد

اقتصاد بی کلاه ایران!

در شرایطی که متغیرهای اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در وضعیت نامناسبی قرار ...

پیشنهاد بنکر