برچسب: کتاب خاطرات

نقش مفتش در بانک فلاحتی

ابوالحسن ابتهاج تابستان سال ۱۳۱۵ از بانک شاهی کناره‌گیری کرد. وی در کتاب خاطرات خود این‌گونه عنوان می‌کند: «آخر وقت ...

پیشنهاد بنکر