برچسب: وضعیت اعتباری

نحوه استعلام چک صیادی

افراد قبل از دریافت چک می‌توانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی را به سامانه استعلام پیامکی بانک ...

پیشنهاد بنکر