برچسب: نرخ جهانی

۴ عامل گرانی دلار

نوسانات نرخ ارز در بازار داخل از عوامل مختلفی سرچشمه می‌گیرد که کارشناسان از چهار عامل اصلی در توجیه روند ...

پیشنهاد بنکر