برچسب: میزان کسری بودجه

آینده پیش روی بازار ارز

آنطور که تحلیلگران می‌گویند: دولت سیزدهم برای کاهش نوسانات ارزی باید گام‌های پُر قدرتی را در حوزه افزایش تولید و ...

پیشنهاد بنکر