برچسب: صنعت بیمه

بیمه مرکزی

اهمیتی سوت زنی در صنعت بیمه

کارشناس حوزه بیمه گفت: در صنعت بیمه یکی از نیاز‌های ضروری در بُعد نظارت، استفاده بیشتر از گزارش تخلفات تحت ...

مجید بهزادپور

صنعت بیمه روی ریل سند تحول

بیش از ۹۰درصد پرتفوی صنعت بیمه در کشورهای توسعه‌یافته به ثبت رسیده است و در همین راستا افزایش ضریب نفوذ ...

صفحه 1 از 12 1 2 12

پیشنهاد بنکر