برچسب: شورای عالی بیمه

بیمه

بیمه گران به تورم باختند

آمار‌ها نشان از باخت سنگین صنعت بیمه در برابر تورم دارد چرا که در سال ۱۴۰۰ نرخ تورم سالانه ۴۰.۲ ...

تعرفه هزینه ارزیابی خسارت

شورای عالی بیمه، تعرفه هزینه ارزیابی خسارت وارد شده بر شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ...

صفحه 1 از 2 1 2

پیشنهاد بنکر