برچسب: شرخری

چک

هزار توی قوانین «چک»

از زمستان سال ۹۹ که موضوع اجرای قانون جدید چک مطرح شد، روند عملیاتی کردن این قانون با مشکلات بسیاری ...

شرخری بانک‌ها

بخش تولید هیچ‌گاه در برابر تحریم‌ها، محدودیت‌ها و حتی تجربه کرونا کوتاه نیامده است اما در مقابل شرخری و چالش‌آفرینی ...

پیشنهاد بنکر