برچسب: زمان خرید طلا

توصیه مهم WGC : طلا بخرید

شورای جهانی طلا (WGC) به ندرت درباره زمان خرید یا فروش طلا اظهار نظر می کند اما در گزارش اخیر ...

پیشنهاد بنکر