برچسب: خودروهای لوکس

ثروتمندان در تور مالیاتی

سرانجام خانه‌های لوکس و باغ ویلاها هم به جمع مشمول مالیات اضافه شدند؛ تکلیفی که‌بند خ تبصره شش قانون بودجه ...

مالیات های جدید در راه است

آئین نامه‌های اجرایی احکام مالیاتی قانون بودجه از جمله مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس در حال نهایی شدن است.

پیشنهاد بنکر