برچسب: خطر تغییرات اقلیمی

۵ ریسک پیش‌ روی ایران

مجمع جهانی اقتصاد در یک گزارش تحلیلی مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی جهان را بررسی و به تازگی آخرین گزارش خود را ...

پیشنهاد بنکر