برچسب: حاکمیت شرکتی

٣ مطالبه از صنعت بیمه

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در مراسم معارفه رئیس‌کل جدید بیمه مرکزی 3مطالبه دولت از صنعت بیمه را خروج بیمه مرکزی ...

پای بزرگ در کفش صنعت بیمه

سلامت در صنعت بیمه نیازمند پویایی فرایندهای بیمه ای از اصلاح قوانین و مقررات و نظارت گرفته تا اخلاق حرفه ...

پیشنهاد بنکر