برچسب: تولید ثروت

در تعقیب ۴۰۰۰ ثروتمند

*محمدصادق جنان‌صفت/ کسانی که فوتبال بازی کردند و فوتبالیست بودند و آن گروه از فوتبال‌دوستانی که بسیار مسابقه دیده‌اند می‌دانند ...