برچسب: بریتانیا

چشم‌انداز طلا

فضای انبساطی اقتصاد جهانی و نرخ‌های بهره نزدیک به صفر با همراهی بسته‌های حمایتی توسط دولت‌های مختلف، تاکنون سبب شده ...