برچسب: بدون ربا

۸ ایراد طرح بانکداری مجلس

طرح بانکداری مجلس که در نوبت تصویب از سوی نمایندگان مجلس قرار گرفته به تازگی با انتقاداتی از سوی مدیران ...

پیشنهاد بنکر