برچسب: بازار نفت

شکست سازمان برنامه‌ریزی

دلایل ناکامی‌های نظام برنامه‌ریزی توسعه را چه عواملی می‌توان جست‌و‌جو کرد؟ در اینجا ما بر دو دسته محدودیت‌های عملیاتی و ...

پیشنهاد بنکر