برچسب: اصلاح مجلس

مجلس درست یعنی دولت خوب

اشاره: آنچه از نظرتان می‌گذرد بخش‌هایی از نطق دو تن از نمایندگان شاخص مجلس چهاردهم در روز چهارشنبه ۲۷دی ۱۳۲۳ ...

پیشنهاد بنکر