برچسب: تعطيلات

كشور با كدام پول اداره می شود؟

تحقق درآمدهاي نفتي، ميزان فروش نفت و آينده مذاكرات پيرامون احياي برجام مهم‌ترين دغدغه مسوولان و سياستگذاران اقتصادي در سال ...

پیشنهاد بنکر