برچسب: کاسبان تورم

قیام تورم علیه مردم

تورم؛ بد است و وقتی تورم شدید و خشن می‌شود، چهره زشت خود را به همه نشان می‌دهد. بازندگان تورم ...

پیشنهاد بنکر