برچسب: صندوق‌ها

کاسبی با سکه دونرخی

اين‌بار نوبت بازار سکه شده تا دونرخي شود و ميان بازار آزاد آن و نرخ بورسي‌اش اختلاف قيمت حداقل ۴۰۰ ...

پیشنهاد بنکر