برچسب: بخشنامه‌ای

خطای اطلاع‌ رسانی بانک‌ها

علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به اعمال محدودیت در ارائه خدمات بانکی به اتباع دیگر کشورها گفته است: ...

پیشنهاد بنکر