برچسب: یارانه‌‌بگیر

٣۵ درصد ایرانی‌ها فقیرند

در مطالعات انجام‌شده براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان، 93درصد خانوارهای ایرانی نفر یارانه‌بگیر هستند که از این میزان، 35درصد ...

پیشنهاد بنکر