برچسب: یادداشت

سکوت همتی شکست

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه با اقدامات در دست اجرا به تدریج و در روزهای آینده بازار ارز ...