برچسب: یادداشت اینستاگرامی

حذف تدریجی کارت‌های خرید

همتی اعلام کرد:بانک مرکزی، به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت‌های الکترونیکی، بزودی،از پروژه استفاده از موبایل برای انجام تراکنش های ...

پیشنهاد بنکر