برچسب: گواهی سپرده سکه

گواهی سپرده سکه متوقف شد

به دنبال افزایش قیمت سکه و فشارهایی که گروهی خاص بر ناظر بورس وارد آورده، گواهی سپرده سکه متوقف شد. ...

پیشنهاد بنکر