برچسب: گزارش بانک مرکزی

تابستان داغ پول

«پول داغ» به پولی گفته می‌شود که صاحبش از نگهداری نقدی آن ترس دارد و ترجیح می‌دهد با خرید دارایی‌هایی ...

ماشین چاپ پول کار می‌کند

به‌گفته بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آذر‌ماه سال‌۱۴۰۰ نسبت به پایان سال‌۱۳۹۹ معادل 27.4درصد رشد کرده و نرخ رشد ...

٢ سیگنال مهم ارزی

آمار‌ها نشان می‌دهد از یک طرف درآمد‌های ارزی دولت، طبق گزارش بانک مرکزی، در حال افزایش است و از طرف ...

صفحه 1 از 2 1 2

پیشنهاد بنکر