برچسب: گزارش‌های تاریخی

مرگ یک‌سوم مردم ایران!

قحطی سال ۱۲۹۶ش که در منابع تاریخی از آن به «مجاعه» (قحط‌سالی) نیز یاد می‌شود، از جمادی الاول اسفند۱۲۹۵ آغاز ...

پیشنهاد بنکر