برچسب: گروه اقدام مالی

دفاع همتی از FATA

عصر امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پیوستن به گروه اقدام مالی برگزار می شود. قرار اعضا شنونده توضیحات رئیس ...

پیشنهاد بنکر