برچسب: کنسرت

داستان خروج شجریان از رادیو

محمد رضا شجریان در گفت‌وگویی با مجله «فرهنگ و آهنگ» (مرداد و شهریور ۱۳۹۴)، خاطراتی درباره استعفای دسته جمعی از ...

پیشنهاد بنکر