برچسب: کاهش نرخ

نسخه نجات بانک‌ها

دولت سید ابراهیم رئیسی، پس از گذشت 6ماه از حیاتش نسخه خود برای احیای سلامت شبکه بانکی و البته مهار ...

پیشنهاد بنکر