برچسب: کاهش سود بانکی

نرخ سود بانکی در ۱۴۰۰

سیاست کاهش نرخ سود بین بانکی همچنان ادامه دارد، دراین رابطه رئیس کل بانک مرکزی گفته است: با اقدام‌هایی که ...

پیشنهاد بنکر