برچسب: چک‌های قدیمی

بازگشت اعتبار به چک

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پیامی توییتری از بازگشت اعتبار به چک خبر داد.

۱۵ کلید چک جدید

هرچند این روزها به دلیل شیوع کرونا وضعیت بازار آن چنان مساعد نیست و طبق گزارش شاپرک 10 درصد خریدها ...

پیشنهاد بنکر