برچسب: چک‌های صیادی

ویژگی چک‌های جدید

چک‌های صیادی باید توسط صادرکننده یا انتقال‌دهنده در سامانه صیاد ثبت شود. دریافت‌کننده باید اطلاعات مربوط به خود و چک ...

مالیات‌گیری با چک صیادی

ثبت نقل و انتقال چک‌های جدید در سامانه صیاد اجباری است و صادرکننده چک باید اطلاعات تاریخ، مبلغ و هویت ...

نحوه استعلام چک صیادی

افراد قبل از دریافت چک می‌توانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی را به سامانه استعلام پیامکی بانک ...

پیشنهاد بنکر